کتاب آتش در کوهستان

اثر آنیتا دسای از انتشارات افراز - مترجم: آذر عالی پور-بهترین رمان

؛... نانداکل نمی‌توانست آرام بگیرد. در آن هوای تاریک و روشن شروع به قدم زدن در باغ کرد. لبه‌ی ساری‌اش روی سنگریزه‌ها ساییده می‌شد - فش... فش... فش - همانند ماری نرم. نگاهی به اطراف مال انداخت تا کارا را ببیند که شاه بلوطی را از کف یک دست به دست دیگر می‌دهد و زمزمه‌کنان جلو می‌آید... ؛


خرید کتاب آتش در کوهستان
جستجوی کتاب آتش در کوهستان در گودریدز

معرفی کتاب آتش در کوهستان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آتش در کوهستان


 کتاب کاندید یا خوش باوری
 کتاب وارثان
 کتاب پیرایه، دختری از استانبول
 کتاب زنگبار یا دلیل آخر
 کتاب داستان پسرم
 کتاب فردا دیر است