کتاب آن ها که می روند و آن ها که می مانند

اثر النا فرانته از انتشارات نشر ثالث - مترجم: سودابه قیصری-بهترین رمان

اشتباه کردم که از بحث گریختم. باید کنجکاوی نشان می‌دادم، می‌گذاشتم ادامه دهد. اگر دوباره درباره‌اش صحبت کند، روشنفکرتر ظاهر می‌شوم، می‌گویم: «یه دختر بدخلق شده حتی در رابطه‌ی نزدیک، یعنی چی؟» خنده‌کنان توضیح می‌دهم: «ازت می‌پرسم که اگه لازم بود، بتونم خودم رو اصلاح کنم. با فرض این که آدم می‌تونه این مسئله رو اصلاح کنه، کی می‌دونه!»


خرید کتاب آن ها که می روند و آن ها که می مانند
جستجوی کتاب آن ها که می روند و آن ها که می مانند در گودریدز

معرفی کتاب آن ها که می روند و آن ها که می مانند از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آن ها که می روند و آن ها که می مانند


 کتاب رمان دوپولی
 کتاب شش اثر
 کتاب شادی های گنبد
 کتاب تابستان 80
 کتاب هرگز بازنگرد
 کتاب دختر کشیش