کتاب اتللوی تابستانی

اثر نسیبه فضل اللهی از انتشارات نشر ثالث-بهترین رمان

می‌توان حدس زد که گرتا در لحظه اصابت شلیک گلوله در کجای سِن قرار داشته و فاصله‌اش با تفنگ اتللو یا آقای رازمیک هوانسیان چقدر بوده است. با توجه به همان زاویهٔ ۶۵ درجه و فاصلهٔ ۵۰ سانتی‌متری میان اتللو و دزدمونا، قاتل و مقتول در فاصلهٔ نسبتا نزدیکی از یکدیگر قرار گرفته بودند و حتی برای لحظاتی هم به یکدیگر خیره شده‌اند. به گفتهٔ تماشاگران ردیف‌های آخر، لحظه‌ای که اتللو قصد داشته تا با شلیک گلوله‌ای به زندگی دزدمونا و بعداً خودش خاتمه بدهد چندین‌بار با انزجاری که چندان هم درماتیک نبوده سرش را تکان داده و با حالت انترسانی به تماشاگران سالن نگاه کرده و با صدای بلندی فریاد زده است: «وقتی از من می‌نویسید بگویید که سخت اما بد دوست می‌داشت.»


خرید کتاب اتللوی تابستانی
جستجوی کتاب اتللوی تابستانی در گودریدز

معرفی کتاب اتللوی تابستانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اتللوی تابستانی


 کتاب ارثیه ابدی
 کتاب جامانده از پسر
 کتاب بیکران تنهایی
 کتاب چهل قانون عشق
 کتاب راهنمای تنها نمردن
 کتاب اندوه من