کتاب اپرای شناور

اثر جان بارت از انتشارات ققنوس - مترجم: سهیل سمی-بهترین رمان

چرا اپرای شناور؟
«این عنوان بخشی از نام قایقی تفریحی است که در گذشته در بخش‌های مدخیز آب‌های ویرجینیا و مریلند رفت و آمد می‌کرد... و بخشی از ماجراهای این کتاب بر عرشه‌ی همین قایق رخ می‌دهد. همین می‌تواند وجه تسمیه‌ی مناسبی باشد. اما دلیل بهتری هم وجود دارد. ساختن قایقی تفریحی با عرشه‌ی مسطح و باز و اجرای مداوم یک نمایش بر روی این عرشه به نظرم همیشه فکر بکری بود. قایق هرگز در اسکله پهلو نمی‌گرفت. بلکه به جریان جرز و مد به بالا و پایین رود کشیده می‌شد و تماشاگران بر دو کرانه‌ی رود به تماشا می‌نشستند. وقتی قایق از مقابلشان می‌گذشت، هر گروه ممکن بود شاهد بخشی از حوادث نمایش باشند، و بعد می‌بایست تا مد بعدی صبر کنند تا در فرصت آتی شاهد بخش دیگری از نمایش باشند... برای آن که شکاف‌های داستان را در ذهنشان پر کنند مجبور می‌شدند از نیروی تخیلشان استفاده کنند... اکثر اوقات اصلا از کلا ماجرا سر در نمی‌آوردند یا پیش خودشان فکر می‌کردند اصل قضیه را فهمیده‌اند در حالی که نفهمیده بودند. این کتاب هم یک اپرای شناور است...»


خرید کتاب اپرای شناور
جستجوی کتاب اپرای شناور در گودریدز

معرفی کتاب اپرای شناور از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اپرای شناور


 کتاب و بعد
 کتاب بیابان تاتارها
 کتاب آلکساندر پوشکین
 کتاب جان شیفته
 کتاب پدر کشی
 کتاب سفر به دوزخ