کتاب حاضر، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه فارسی است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده‌اند. «زنبیل»، «بارانی»، «گروه»، «سرپوش»، «کوچه‌ها»، «صفر من بودم»، «نظریه‌پردازی»، «پول»، «دوربین مداربسته»، «عکاس‌خانه‌ی رکس»، «گوش فلک» و «شمس من» عنوان‌های برخی از داستان‌های این کتاب هستند. در داستان «زنبیل» می‌خوانیم: «مادرم کارش زنبیل‌بافی بود. یک زنبیل پر از نقش و نگار برایم بافته بود. تربچه‌های نقلی را دسته می‌کردم و توی زنبیل می‌چیدم و به شهر می‌آوردم. تربچه‌ها نگاه عابران را جلب می‌کرد. جلو می‌آمدند»؛


خرید کتاب این صبح تا آن صبح
جستجوی کتاب این صبح تا آن صبح در گودریدز

معرفی کتاب این صبح تا آن صبح از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب این صبح تا آن صبح


 کتاب بهار سگی
 کتاب مجموعه ماجراهای ناگوار
 کتاب اطلس قاره های مه آلود
 کتاب سنجش گناه با ترازوی مهر
 کتاب مهتاب
 کتاب اولین برف