کتاب بل آمی

اثر گی دو موپاسان از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: پرویز شهدی-بهترین رمان

Guy de Maupassant es, sin duda alguna, una de las personalidades más representativas de la literatura europea de la segunda mitad del siglo XIX y posiblemente el mejor cuentista francés de la época moderna. En él, vida y obra se ajustan y complementan hasta el punto de que sus miserias se ven fielmente reflejadas por la escritura.

El ejemplo de Bel Ami es flagrante: el joven Georges Duroy que pasea su gallardía y sus amores por las calles de París. Es un Don Juan moderno, fanfarrón y desvergonzado, oportunista y digno representante de lo que el Naturalismo pretendía denunciar como los vicios de la sociedad contemporánea.


خرید کتاب بل آمی
جستجوی کتاب بل آمی در گودریدز

معرفی کتاب بل آمی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بل آمی


 کتاب اتاق کار
 کتاب سایه وحشت 4
 کتاب مینا سان تلمو و دخمه ی فیلم های سلولوئید
 کتاب زبان شناسی و رمان
 کتاب زوبوک
 کتاب کاندید یا خوش بینی