کتاب بهار سگی

اثر پاتریک مودیانو از انتشارات شمشاد - مترجم: فاطمه جوادی-بهترین رمان

بهار سال ۱۹۶۴، وقتی نوزده سالم بود،‌ با فرانسیس جانسن آشنا شدم و امروز تصمیم دارم با تکیه بر اندک دانسته‌هایم، راجع به او بنویسم. صبح زود بود، در کافه‌ای در میدان دانفرات راشرو با دوستی هم‌سن و سال خودم نشسته بودم. جانسن پشت میزی روبه‌روی ما نشسته بود و لبخندزنان ما را نگاه می‌کرد. لحظه‌ای بعد، از داخل کیفی ورنی که روی صندلی کنار خودش گذاشته بود، یک دوربین رولی فلکس درآورد؛


خرید کتاب بهار سگی
جستجوی کتاب بهار سگی در گودریدز

معرفی کتاب بهار سگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بهار سگی


 کتاب سایه های شب
 کتاب زندگی و زمانه مایکل. ک
 کتاب دختر بخت
 کتاب وارثان
 کتاب کتاب اوهام
 کتاب آفتاب خانواده اسکورتا