کتاب به عقب نگاه نکن

اثر کارین فوسوم از انتشارات قطره - مترجم: اعظم هدایتی-بهترین رمان

مرد سوتی آهنگین زد و غرق خوشحالی شد. پشت فرمان آن ماشین بزرگ، همراه با دختربچه‌ای عقب ماشین، احساس می‌کرد بر مسند قدرت نشسته. گم شدن دختربچه‌ای شش‌ساله به پلیس گزارش می‌شود. کمی بعد، جسد دختر نوجوانی به نام آنیه هولاند را جایی خارج از روستا پیدا می‌کنند که برای همهٔ مردم محلی شناخته شده است. بازرس کُنراد سه‌یر درگیر پرونده‌ای سخت و پیچیده می‌شود.


خرید کتاب به عقب نگاه نکن
جستجوی کتاب به عقب نگاه نکن در گودریدز

معرفی کتاب به عقب نگاه نکن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب به عقب نگاه نکن


 کتاب دلتنگی
 کتاب ترانتهال 1
 کتاب اتروسکان
 کتاب چاخان
 کتاب رقص خورشید در روز ابری
 کتاب یک اندوه گذرا