کتاب بیراه

اثر پاتریک مودیانو از انتشارات فرهنگ آرش - مترجم: آرش نقیبیان-بهترین رمان

کتاب «بیراه» از هنگام انتشار آن در سال 1972 تا امروز همواره در صدر آثار پرفروش ادبی فرانسه بوده و به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. با تمام این توصیفات و با جرات می‌توان خواندن این رمان را به خوانندگان فرهیخته‌ی فارسی‌زبان پیشنهاد کرد. خصوصا آن‌دسته از خوانندگان که از ادبیات چیزی بیش‌تر از تفریح و وقت‌گذرانی می‌خواهند.


خرید کتاب بیراه
جستجوی کتاب بیراه در گودریدز

معرفی کتاب بیراه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بیراه


 کتاب شغل پدر
 کتاب فونتامارا
 کتاب قصر قورباغه ها
 کتاب سپیده دمان
 کتاب برادرکشی
 کتاب هزار خورشید تابان