کتاب ترانتهال 1

اثر اشتفان بوشر از انتشارات کتابسرای تندیس - مترجم: آزاده نیازاده-بهترین رمان

با گذشت دويست سال از تاسيس كلنی زمين بر روی سياره‌ی ترانتهال، اين كلنی در شرايط بسيار بدی به سرمی‌برد و به جای آن‌كه برای ساير اقوام اين سياره دموكراسی و رفاه را به ارمغان بياورد، غرق در دسيسه‌های سياسی شده و در حال فروپاشی‌ست. با وجود قطع شدن ارتباط ميان كلنی و زمين از چهل سال پيش تاكنون، فرماندار «ست آدام» هم‌چنان مشغول پروپاگاندا و سردادن شعارهای استقامتی‌ست. او هم‌چون گذشته مواد اوليه‌ی مورد نياز ساكنان را توليد و در ايستگاه فضايی ذخيره می‌كند. سوالی كه هميشه ذهن ساكنان كلنی را مشغول كرده، اين است كه چرا برای مقابله با اين نابودی محسوس هيچ اقدامی صورت نمی‌گيرد. در اين ميان در حالی كه گروه جديدی از دانشجويان آكادمی نظامی در پايتخت ترانتهال، هالوا، فارغ‌التحصيلی خود را جشن می‌گيرند، قبايل «داريابی» كه در همسايگی ترانتهال قرار دارند، با استفاده از يك فرصت، حمله‌ی شديدی را به ترانتهال انجام می‌دهند. «بريت داربورگ»، به همراه دو تن از دوستانش به نام‌های لن كاكايا و دارس پوله به صورت داوطلبانه برای شركت در جنگ ثبت نام می‌كند. كمی بعد آن‌ها خود را در برابر فرهنگی ترسناك و سخيف می‌بينند...


خرید کتاب ترانتهال 1
جستجوی کتاب ترانتهال 1 در گودریدز

معرفی کتاب ترانتهال 1 از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ترانتهال 1


 کتاب بلای کبوتره
 کتاب دارا و ندار
 کتاب فراتر از بودن
 کتاب آسترلیتز جوان
 کتاب فرشته ی ظلمت
 کتاب بیگانه ای با من است!