کتاب تشپ کال

اثر رولد دال از انتشارات افق - مترجم: محبوبه نجف خانی-بهترین رمان

این کتاب پیش‌تر از سوی نشر افق در پنج نوبت و در قطع پالتویی منتشر شده است.‏


خرید کتاب تشپ کال
جستجوی کتاب تشپ کال در گودریدز

معرفی کتاب تشپ کال از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تشپ کال


 کتاب فرشته ی ظلمت
 کتاب سومویی که نمی توانست گنده شود
 کتاب مایا
 کتاب بیابان تاتارها
 کتاب کاندید یا خوش بینی
 کتاب مردگان