کتاب تصرف

اثر تورج زاهدی از انتشارات نیستان-بهترین رمان

از نظر موضوعي ، كتابي كاملا منحصر به فرد است، و در ميان آثار تاليف شده به زبان فارسي، نمونه مشابهي ندارد . زيرا موضوعش "ابليس" و رابطه اش با انسان است. همچنان كه ميدانيد تا كنون در داستانهاي ايراني، اعم از داستان كوتاه،داستان بلند ، و رمان چنين موضوعي دستمايه كار واقع نشده است؛ در حالي كه در ادبيات و هنر غربي ، اين موضوع به كرات به عنوان محور مركزي ساخت آثار مختلف ، مورد استفاده قرار گرفته است.
لذا انتشارات كتاب نيستان خوشحال است كه اولين رمان فارسي را در اين زمينه به خوانندگان فرهيخته فارسي زبان تقديم مي كند و اميدوار است كه به ياري خداوند ، روزي صاحب چنان ثروتي در زمينه ذخاير ادبي بشويم ، كه شرح احصاييه رمان فارسي در مورد شيطان و اثرات آن ، به صدها اثر بالغ شود.
كتاب نيستان


خرید کتاب تصرف
جستجوی کتاب تصرف در گودریدز

معرفی کتاب تصرف از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تصرف


 کتاب ارباب حسن
 کتاب رفتن
 کتاب سرزمین کوچک
 کتاب دختر سمنگان
 کتاب انتقام معجزه آسا
 کتاب همه و هیچ