کتاب جزیره ساتن

اثر تام مک کارتی از انتشارات ایجاز - مترجم: بی نظیر بوتو-بهترین رمان

می‌گفت: «برج بابل معمولا سمبل خودبزرگ‌بينی بشر در نظر گرفته می‌شود» ادامه می‌داد: اما اين افسانه بد فهميده شده. آنچه كه واقعا مهم است سعی در رسيدن به بهشت يا حرف زدن به زبان خدا نيست. نه: مهم اين است كه وقتی چنان تلاشی شكست خورد، چه چيز باقی ماند. می‌گفت: اين عمارت ويران، كه در قالب تذكری درخشان بر اين است كه ساكنان آينده‌اش در گوشه‌گوشه‌ی زمين پراكنده شده‌اند و بيشتر افقی پخش شده‌اند تا عمودی، به اين همه زبان مختلف بی‌وقفه مهمل می‌بافند. اين برج فقط موقعی جالب توجه می‌شود كه در انجام وظيفه‌ی مشخصش شكست خورده است. ويرانی آن شرط مقدم كلی تبادل بعدی است، كل فعاليت فرهنگی. و در راس آن، علی‌رغم سقوط خودش، برج باقی می‌ماند؛


خرید کتاب جزیره ساتن
جستجوی کتاب جزیره ساتن در گودریدز

معرفی کتاب جزیره ساتن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جزیره ساتن


 کتاب صورتک ها
 کتاب تنهایی هولناک مکسول سیم
 کتاب پروژه ی رزی
 کتاب عشق و خون
 کتاب سیاهاب
 کتاب زندگی بر شاهراه قدیم رم