کتاب خاطراتی که نگه می داریم

اثر کری لانزدیل از انتشارات میلکان - مترجم: طناز باقری-بهترین رمان

کتاب خاطراتی که نگه می‌داریم اثر کری لانزدیل و ترجمه‌ی طناز باقری می‌باشد. داستان رمان خاطراتی که نگه می‌داریم مضمونی عاشقانه را داراست و در خصوص از دست دادن و یافتن عشق دوباره می‌باشد. داستانی در خصوص کشف حقیقت و کسانی که ما آنان را عزیز جان خود نگاه می‌داریم و از آن‌ها محافظت می‌کنیم... ؛

به پرتره‌‌ی نامزدی‌مون خيره شدم، من و جيمز زير نور سرخابی همديگه رو بغل كرده بوديم. غروب خورشيد با رنگ‌های نارنجی و قرمز، مثل پرده‌‌ی پشت صحنه‌‌ی تئاتر شده بود. شروع كرديم به لرزيدن. انگشتام و زانوهام می‌لرزيد. نه از پيش‌بينی‌هايی كه كرده بودم. از ترس. اگه جيمز زنده باشه، معنی‌اش اينه كه ماجرای بزرگ‌تری داشت دوروبرم اتفاق می‌افتاد و من اون‌قدر ساده‌‌لوح بودم كه نمی‌فهميدم... ؛


خرید کتاب خاطراتی که نگه می داریم
جستجوی کتاب خاطراتی که نگه می داریم در گودریدز

معرفی کتاب خاطراتی که نگه می داریم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خاطراتی که نگه می داریم


 کتاب برف بهاری
 کتاب اگر می شد از نو بنا کرد چه
 کتاب خدایان تشنه اند
 کتاب چوب برها
 کتاب زهر تویی
 کتاب پدر کشی