کتاب خاطره استانبول

اثر احمد امید از انتشارات ورا - مترجم: عارف جمشیدی-بهترین رمان

جسد در خیابان مجاور ایاصوفیا رها شده بود. در وسط خیابان به حالت ضرب‌دری و درازکش خوابیده بود. اون حوالی تا جای ممکن خلوت بود. هنوز شفیق و اکیپش به محل نرسیده بودند. اما نیل که قبل از همه‌ی ما به اون جا رسیده بود به کمک دو پلیس رسمی اطراف محل جنایت رو محصور کرده بود؛


خرید کتاب خاطره استانبول
جستجوی کتاب خاطره استانبول در گودریدز

معرفی کتاب خاطره استانبول از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خاطره استانبول


 کتاب مدراتوکانتابیله
 کتاب مرد داستان فروش
 کتاب مجموعه استفنی مه یر (4جلدی)
 کتاب فرشته ی ظلمت
 کتاب جشنی بر بلندی ها
 کتاب پنجره ی مخفی،باغ مخفی