کتاب ردای یونانی

اثر آملی نوتومب از انتشارات دوستان - مترجم: زهرا سدیدی-بهترین رمان

نوشته پشت جلد کتاب :

این کتاب گفت و گویی بلند است میان یک نویسنده با نماینده «قدرتی قاهر» که او را در سال ۱۹۹۵ می‌رباید و به شش قرن بعد می‌برد. رمانی مدرن است که قدرت رمان را برای فراتر رفتن از مرزهای متعارف رمان نشان می‌دهد.
براستی اگر «قدرتی قاهر و واحد» بر جهان مسلط شود، چه بر سر کره خاکی و ساکنان آن خواهد آمد؟ «گفتمان» جوامع بشری، منطق متعارف انسان‌ها، ارزش‌های آنان، و مفاهیم خوبی و بدی، عشق و شفقت چه سرنوشتی خواهند یافت؟
نویسنده جوان اما دنیادیده فرانسوی که در این چند ساله اخیر در سراسر جهان خوش درخشیده است در ردای یونانی ما را به دنیایی دیگر می‌برد و چشم ما را بر بسیاری از حقایق می‌گشاید.


خرید کتاب ردای یونانی
جستجوی کتاب ردای یونانی در گودریدز

معرفی کتاب ردای یونانی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ردای یونانی


 کتاب راز اتاق تاریک
 کتاب جهنم سوت و کور است
 کتاب عاشق آتش فشان
 کتاب عشق
 کتاب عاشقانه تاریک عمیق
 کتاب تشپ کال