کتاب زوال فرشته

اثر یوکیو میشیما از انتشارات نگاه - مترجم: غلامحسین سالمی-بهترین رمان

زوالِ فرشته آخرین کتاب از مجموعه‌ى چهارگانه‌ى دریاى حاصلخیزى معتبرترین، برترین و آخرین اثر مى‌شیماست. هر کتابِ این مجموعه کاملا مستقل است. اما قهرمانانِ مى‌شیما از برفِ بهارى به کتاب‌هاى دیگر مى‌روند و هر یک با حضور یا مرگ خود نقشى اساسى در روندِ داستان بازى مى‌کنند. در کتاب‌هایى که قهرمان شخصآ حضور ندارد، یاد و خاطره‌اش با خواننده است. در برفِ بهارى شیگه کونى هوندا دانشجوى رشته‌ى حقوق است، در اسب‌هاى لگام گسیخته وکیل دعاوى و در معبدِ سپیده‌دم، قاضى؛ در زوالِ فرشته هوندا قاضىِ بازنشسته‌اى‌ست که تمامِ داستان پیرامونِ شخصیتِ او دور مى‌زند و همه چیز از دیدگاه وى بررسى مى‌شود. در عینِ حال یاد و خاطره‌ى کى‌یوآکى ماتسوگائه، ساتوکو آیاکورا و شاهزاده خانم ینگ چان قهرمانانِ برفِ بهارى و ایسائو اینوما قهرمان اسب‌هاى لگام گسیخته همواره با هونداست و به عبارت بهتر هوندا با آن‌ها زندگى مى‌کند و... ؛


خرید کتاب زوال فرشته
جستجوی کتاب زوال فرشته در گودریدز

معرفی کتاب زوال فرشته از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زوال فرشته


 کتاب گریه ی آرام
 کتاب عشق را پایان نیست
 کتاب رز گمشده
 کتاب برف بهاری
 کتاب سرزمین پدری
 کتاب صومعه شمالی