کتاب قطار مردم

-بهترین رمان

درباره‌ی «دانا» چیز دیگری هم هست، اما هیچ‌وقت نگفته‌اند؛ دانا «نفهمیدن» نادان را نمی‌فهمد. چقدر نادان بودن دانا پیچیده است! دانا نادان است. «نفهمیدن» را نمی‌فهمد، «بودن» را نمی‌تواند حس نکند. درمی‌یابدش. «نبودن» را می‌پندارد. نادان «بودن» را درنمی‌یابد. از «نبودن» هیچ اطلاعی ندارد.


خرید کتاب قطار مردم
جستجوی کتاب قطار مردم در گودریدز

معرفی کتاب قطار مردم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قطار مردم


 کتاب رمان دوپولی
 کتاب فرزند نوح
 کتاب فن رمان نویسی
 کتاب امیلی ال
 کتاب پنجره ی مخفی،باغ مخفی
 کتاب درخت مار