کتاب مرد گردویی

اثر کاسی دندریج سلک از انتشارات کتاب سده - مترجم: زهرا باختری-بهترین رمان

در تابستان ۱۹۷۶ كه دويستمين سالگرد استقلال امريكا بود،‌ همه به استقبال جشن چهارم ژوئيه می‌رفتيم. پرچم‌ها از لبه‌ی بام همه‌ی خانه‌ها در طول اين راسته‌ی خيابان اصلی آويزان بود. زنان همسايه هم سرشان از هميشه شلوغ‌تر بود. من روی صندلی جنبان در ايوان جلويی خانه‌ام می‌نشستم و رفت و آمد آن‌ها را تماشا می‌كردم؛


خرید کتاب مرد گردویی
جستجوی کتاب مرد گردویی در گودریدز

معرفی کتاب مرد گردویی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرد گردویی


 کتاب چاخان
 کتاب تام سایر در سرزمین بیگانه
 کتاب سرزمین دهم
 کتاب سانشیرو
 کتاب نظارت دقیق قطارها
 کتاب دختر گمشده