کتاب میدان مسابقه مال من است

اثر پاتریشیا رایتسون از انتشارات گل آذین - مترجم: مهدی غبرایی-بهترین رمان

داستان از بازی کودکانه‌ای درست می‌شود که هرکدام از هم‌بازی‌ها در عالم خیال می‌توانند مالک مکانی عمومی بشوند که صاحب معینی ندارد. اندی خیال‌باف در این میان به تور پیرمردی خنزر پنزری می‌خورد که از توهم او سوء استفاده می‌کند و میدان مسابقه را به سه دلار به او می‌فروشد؛


خرید کتاب میدان مسابقه مال من است
جستجوی کتاب میدان مسابقه مال من است در گودریدز

معرفی کتاب میدان مسابقه مال من است از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب میدان مسابقه مال من است


 کتاب زیر سن قانونی
 کتاب دختری در حباب شیشه ای
 کتاب حواس جمع
 کتاب یورش سرد
 کتاب رطوبتی ها
 کتاب حلبی