کتاب نظارت دقیق قطارها

اثر بهومیل هرابال از انتشارات افراز - مترجم: عدنان غریفی-بهترین رمان

... سرباز آن‌جا دراز کشیده بود و من روبه‌رویش دراز کشیده بودم. دهانه‌ی تفنگ را روی قلبش گذاشتم. راست و چپ را با هم قاتی کرده بودم، اما با امتحان کردن این دست و بعد آن‌یکی در مورد امکان نوشتن، توانستم مشکلم را حل کنم. بله، حالا تفنگ را روی قلب سرباز گذاشته بودم تا دیگر فریاد نزند، تا دیگر همین‌طور توی کله‌ام نکوبد. ماشه را چکاندم. تیری رها شد و آتشی که تا اعماق رفته بود، یونیفورم او را سوزاند. می‌توانستم بوی پنبه و پشم سوخته را حس کنم، اما سرباز این بار با صدای بلندتری زنش را، مادر بچه‌هایش را، فریاد کرد و با شتاب بیشتری در جایش تکان خورد، انگار که این‌ها قدم‌های آخر بودند که بعدش باغ است و بعد از آن خانه، خانه‌ای که عزیزترانش در آن زندگی می‌کنند...


خرید کتاب نظارت دقیق قطارها
جستجوی کتاب نظارت دقیق قطارها در گودریدز

معرفی کتاب نظارت دقیق قطارها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نظارت دقیق قطارها


 کتاب خدایان تشنه اند
 کتاب قلب رازگو
 کتاب پنهان
 کتاب محبت شوم
 کتاب عشق را پایان نیست
 کتاب صورتک ها