کتاب چشم های سیمونه

اثر گراتزیا دلددا از انتشارات ققنوس - مترجم: بهمن فرزانه-بهترین رمان

ماریانا اطاعت کرده است، تمام عمر اطاعت کرده است. به توصیه و به اجبار این و آن اطاعت کرده است تا ثروتی بی‌پایان در پیرامونش گسترده شود. ثروتی که برای او چیزی نداشته است جز تنهایی و حصاری ناگزیر.
ماریانا با ایجاد حصاری خودخواسته، حصاری که به دور قلب و خلوتش می‌کشد، به ستیز با حصار پیرامونش می‌پردازد و در عمق وجودش به انتظار می‌نشیند.
دلددا در چشم‌های سیمونه تصویرگر تنهایی‌های زنی است که رباینده‌ی تنها گنجینه‌ای را که مالک مطلق آن است، انتظار می‌کشد. و چه کسی می‌تواند راز گذر از حصار پیرامون آن گنجینه را دریابد، جز سیمونه، چشم‌های سیمونه، چشم‌های یک راهزن.


خرید کتاب چشم های سیمونه
جستجوی کتاب چشم های سیمونه در گودریدز

معرفی کتاب چشم های سیمونه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چشم های سیمونه


 کتاب فراتر از فراموشی
 کتاب جنوب دریاچه سوپریور
 کتاب بار دروغ
 کتاب گربه دالایی لاما
 کتاب زنان قلعه
 کتاب آکابادورا