کتاب کاندید یا خوش باوری

اثر ولتر از انتشارات افق - مترجم: محمود گودرزی-بهترین رمان

فرانسوا ماری آروئه ملقب به ولتر، نویسنده و اندیشمند قرن هجدهم فرانسه، از سردمداران عصر روشنگری و پایه‌گذاران فکری انقلاب کبیر این کشور است.
او آثاری ارجمند در زمینهٔ تاریخ و ادبیات خلق کرده است که کتاب کاندید یا خوش باوری از مشهورترین آن‌ها به شمار می‌آید.
داستان‌های ولتر در قالب طنز، گزنده‌ترین انتقادها را به دستگاه دین و دولت زمانه‌اش وارد می‌سازند.

کاندید پرسید: «حقیقت دارد که مردم همیشه در پاریس خندان‌اند؟»

کشیش پاسخ گفت: «بله، اما از روی دلخوری و عصبانیت؛ چون مردم با قهقهه‌های بلند از همه چیز می‌نالند. اینجا حتی نفرت‌انگیزترین کارها را با خنده انجام می‌دهند.»


خرید کتاب کاندید یا خوش باوری
جستجوی کتاب کاندید یا خوش باوری در گودریدز

معرفی کتاب کاندید یا خوش باوری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کاندید یا خوش باوری


 کتاب مدار توحش
 کتاب هشت کوه
 کتاب ساعت گرگ و میش
 کتاب مجمع الجزایر
 کتاب فراتر از بودن
 کتاب محاکمه