کتاب کلاه رئیس جمهور

اثر آنتوان لورن از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: رویا درخشان-بهترین رمان