کتاب گره ی کور

اثر عایشه کولین از انتشارات پوینده - مترجم: مریم طباطباییها-بهترین رمان

این کتاب درباره زنی جوان است که به‌دلیل بستری‌شدن طولانی در بیمارستان حافظه‌اش را از دست داده و حالا تنها چیزی که می‌خواهد کشف حقیقت و گذشته‌اش است


خرید کتاب گره ی کور
جستجوی کتاب گره ی کور در گودریدز

معرفی کتاب گره ی کور از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گره ی کور


 کتاب هنری و کیتو
 کتاب بدجنس ها
 کتاب بر کرانه کنعان
 کتاب بادی آرتیست
 کتاب پدر کشی
 کتاب باز کنید