کتاب گشت شبانه

اثر پاتریک مودیانو از انتشارات نیماژ - مترجم: سیلویا بجانیان-بهترین رمان

گشت شبانه دومین رمان مودیانو است که در فضایی میان واقعیت و خیال داستانی را درباره‌ی فرانسه‌ی در دست اشغال ارتش نازی روایت می‌کند که تم اصلی آن پاسخ به سوالی است درباره این‌که چه کسی را می‌توان خائن به وطن دانست و چه کسی را نه؛

قهرمان این داستان یکی از کارمندان بخش گشتاپو در ارتش آلمان است که به شکلی اتفاقی و در حین انجام یک ماموریت به عنوان عضوی از ارتش مقاومت فرانسه در می‌آید و در کشاکش میان بودن در گشتاپو و یا ارتش مقاومت قادر به تصمیم‌گیری و انتخاب نیست. او در واقع در میان خائن بودن و نبودن ناچار از انتخابی است که برای او بسیار دشوار است؛


خرید کتاب گشت شبانه
جستجوی کتاب گشت شبانه در گودریدز

معرفی کتاب گشت شبانه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گشت شبانه


 کتاب فریای هفت جزیره
 کتاب سنگ شیطان
 کتاب زنان برابر چشم انداز رودخانه
 کتاب از غبار بپرس
 کتاب خفگی
 کتاب زندگی و زمانه مایکل. ک