کتاب های رمان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های رمان در جهان
 کتاب بار دیگر، بوی خوش نان...

کتاب بار دیگر، بوی خوش نان...

اثر سیمین گل قریشی از انتشارات نشر گویا


 کتاب شب هرگز کاراکاس را ترک نخواهد کرد

کتاب شب هرگز کاراکاس را ترک نخواهد کرد

اثر کارینا ساینس بورگو از انتشارات خوب


 کتاب اجازه نده او بماند

کتاب اجازه نده او بماند

اثر نیکولا ساندرز از انتشارات شبنا


 کتاب پرواز کن و برو ، پیتر

کتاب پرواز کن و برو ، پیتر

اثر دیوید معلوف از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب غروب درندگان

کتاب غروب درندگان

اثر مارک لوی از انتشارات فارابی


 کتاب آشوبگر

کتاب آشوبگر

اثر اعظم فرخزاد از انتشارات پرسمان


 کتاب کلاریس

کتاب کلاریس

اثر اعظم فرخزاد از انتشارات پرسمان


 کتاب ابر شهر (جلد اول)

کتاب ابر شهر (جلد اول)

اثر محمد رودگر از انتشارات کتابستان معرفت


 کتاب پس کوچه های شهر

کتاب پس کوچه های شهر

اثر مجتبی ماهی از انتشارات شالگردن


 کتاب گیلی هاپکینز بزرگ

کتاب گیلی هاپکینز بزرگ

اثر کاترین پترسون از انتشارات افق