کتاب های رمان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های رمان در جهان
 کتاب شهربانو

کتاب شهربانو

اثر غزاله گیاهی-ثریا منصوربیگی از انتشارات نامک


 کتاب گسترش دامنه مبارزه

کتاب گسترش دامنه مبارزه

اثر میشل ولبک از انتشارات بهجت


 کتاب ماده شتر صالحه

کتاب ماده شتر صالحه

اثر سعود السنعوسی از انتشارات پیله


 کتاب The Suicide Shop

کتاب The Suicide Shop

اثر ژان تولی از انتشارات زبان ما


 کتاب بازیگر

کتاب بازیگر

اثر عاطفه فضلی پور از انتشارات نامک


 کتاب اندوه عشق

کتاب اندوه عشق

اثر نوگل رازقی از انتشارات نامک


 کتاب صبحانه در وان

کتاب صبحانه در وان

اثر سودابه فرضی پور از انتشارات کراسه


 کتاب پرستار بچه

کتاب پرستار بچه

اثر لیزا رادمن-جنیفر جردن از انتشارات کراسه


 کتاب مجید و بارسا و تیم ملی دارآباد 2

کتاب مجید و بارسا و تیم ملی دارآباد 2

اثر مجتبی شول افشارزاده از انتشارات هوپا


 کتاب The Beekeeper of Aleppo

کتاب The Beekeeper of Aleppo

اثر کریستی لفتری از انتشارات آی آی کتاب